Informații legale

Toate drepturile rezervate. Prin prezenta comunicare facem referire la pagina inițială și la toate celelalte pagini ale portalului www.necesit.ro. Toate informațiile și materialele de pe pagină și subpaginile www.necesit.ro sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală ale societății comerciale Informa Corporation SRL.

Limitarea răspunderii

Toate informațiile și materialele de pe www.necesit.ro sunt cu caracter informativ. Informa Corporation SRL se angajează pentru cea mai bună posibilă funcțiune a paginii web www.necesit.ro, însă nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu garantează utilizarea neîntreruptă a serviciului. Toți utilizatorii folosesc www.necesit.ro pe propria răspundere.

Informa Corporation SRL, și nicio altă peroană juridică sau fizică ce a participat sau încă participă la stabilirea, crearea și dezvoltarea a www.necesit.ro, sau participă la actualizarea sau adăugarea de noi informații și materiale, nu este responsabilă în nicio măsură de daune care pot proveni de la accesarea, utilizarea sau imposibilitatea utilizării materialelor și informațiilor pe www.necesit.ro, nici pentru orice erori sau omisiuni în conținut. De asemenea, Informa Corporation SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune (inclusiv cele cauzate de viruși) ale echipamentelor informatice, telefoanelor mobile sau orice alt echipament prin intermediul căruia este posibilă accesarea site-ului, din cauza accesului dvs. pe site sau utilizarea acestuia în orice fel. Informa Corporation SRL nu se face responsabilă pentru daune de orice natură, care ar putea apărea din cauza utilizării sau a imposibilității de utilizare a www.necesit.ro.

Informa Corporation SRL va depune eforturi pentru a menține corectitudinea, actualitatea și caracterul complet al informațiilor de pe acest site, dar nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea, actualitatea și caracterul lor complet.

Informa Corporation SRL poate modifica aceste pagini oricând și fără notificare prealabilă, și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru consecințele acestor schimbări.

Restricționarea utilizării informațiilor și a materialelor

Informațiile și materialele conținute și prezentate pe acest site pot fi transferate pe calculatorul dvs. pentru uz personal, cu condiția să nu facă modificări în niciun fel etichetelor de drepturi de autor și altor note ale drepturilor de proprietate intelectuală, sau oricărei alte forme de drept.

Descărcarea și tipărirea informațiilor este permisă doar în scopul vizualizării și pentru uz personal, necomercial. Orice altă copiere, distribuire, republicare, modificare a informațiilor și a materialelor de pe www.necesit.ro sau trimiterea prin poștă și distribuirea în orice alt mod, fără permisiunea prealabilă în scris, este interzisă. De asemenea, nu este permisă folosirea a oricărei părți a www.necesit.ro pentru orice scop care nu este unul personal, necomercial.

Informa Corporation SRL nu este responsabilă pentru formatul și conținutul paginilor web care au orice fel de legătură cu www.necesit.ro. În timpul vizitării și utilizării paginilor web conexe, responsabilitatea a Informa Corporation SRL este exclusă în toate cazurile.

Informa Corporation SRL poate modifica prezenta comunicare în orice moment, iar ultima versiune modificată devine obligatorie pentru utilizatori, prin urmare, vă recomandăm să o urmăriți în mod regulat. Prin utilizarea acestei pagini web, sunteți de acord cu aceste condiții și, prin urmare, înțelegeți condițiile noastre și această comunicare.

Orice utilizare a acestei pagini web, care nu este în conformitate cu acești termeni, nu este permisă. Utilizatorul care folosește pagina în mod ilegal, este pe deplin pasibil de răspundere materială și penală.