Termenii și condițiile companiei Necesit pentru furnizori

1. Informații generale

Necesit este o afacere din industria serviciilor de informații și comunicații, oferind o platformă tehnologică care ajută furnizorii (companii sau persoane fizice) să-și aprovizioneze clienții noi, trimițându-le clienți potențiali verificați pentru serviciile acestora. Compania Necesit oferă un abonament la serviciile sale de generare de clienți potențiali furnizorilor care doresc să primească clienți potențiali verificați. Compania Necesit taxează acești furnizori pe bază de plată per client potențial pentru fiecare client potențial trimis acestora, în conformitate cu abonamentul. Compania Necesit acționează doar ca intermediar și nu garantează că utilizatorii vor efectua comenzi la furnizori.

2. Definițiile termenilor

În prezentul contract, cu excepția cazului în care este în mod clar incompatibil cu sau indicat în alt mod de context, următorii termeni vor avea sensurile care le sunt atribuite în continuare:

 • „Data de începere” reprezintă data de la care furnizorul solicită companiei Necesit să înceapă să utilizeze serviciul;
 • „Client potențial” reprezintă solicitarea unui singur utilizator pentru o ofertă din partea unui furnizor;
 • „Regiunea (Regiunile) generatoare de clienți potențiali” reprezintă regiunea (regiunile) la care se abonează un furnizor să primească clienți potențiali;
 • „Categoriile de servicii generatoare de clienți potențiali” reprezintă tipurile de clienți potențiali la care furnizorul se abonează să îi primească de la Necesit, convenindu-se ca decizia de a include un client potențial individual în categorie să rămână la discreția unică, dar rezonabilă, a companiei Necesit în orice moment;
 • „Buget lunar” reprezintă limita lunară a furnizorului pe baza prețului per client potențial pe care se angajează să îl plătească către Necesit pentru clienți potențiali într-o anumită lună calendaristică, pe durata abonamentului, după cum este stipulat în Formularul de comandă și care poate fi majorată prin acord între părți și înregistrată în scris din când in când;
 • „Limită săptămânală” reprezintă numărul maxim de clienți potențiali a furnizorului pentru care se angajează să plătească către Necesit într-o săptămână calendaristică dată, pe durata abonamentului, după cum este stipulat în Formularul de comandă și care poate fi majorat prin acord între părți și înregistrat în scris din când în când;
 • „Comandă” reprezintă comanda furnizorului pentru anumite tipuri de clienți potențiali, în conformitate cu categoriile de servicii de generare a clienților potențiali și regiunile de generare a clienților potențiali ale Necesit, sub rezerva plății prețurilor pentru durata abonamentului, care este considerată finalizată la semnarea formularului de comandă;
 • „Formular de comandă" reprezintă formularul afișat pe site-ul web, completat de furnizor pentru a încheia un contract pentru serviciile de la compania Necesit;
 • „Prețuri” reprezintă prețurile companiei Necesit, după cum sunt stabilite în Secțiunea 4 de mai jos, percepute de către furnizor pentru serviciu;
 • „Necesit” reprezintă Informa Corporation SRL, număr de înregistrare: J35/547/2016, o companie privată înființată în România, cu adresa comercială înregistrată pe str. Munteniei 7, 300368 Timișoara, România, telefon: 037 710 2069, e-mail: info@necesit.ro;
 • „Furnizor (Furnizori)” reprezintă o entitate juridică sau o persoană care a comandat serviciul de la compania Necesit;
 • „Ofertă” reprezintă furnizorul care oferă utilizatorului o ofertă pentru serviciul (serviciile) sau produsele proprii ale furnizorului, după cum este solicitat de clientul potențial;
 • „Serviciu (servicii)” reprezintă serviciul de generare a clienților potențiali oferit de Necesit furnizorilor prin trimiterea clienților potențiali către un furnizor, după cum este comandat în Formularul de comandă. Necesit trimite clienții potențiali furnizorului în conformitate cu specificațiile detaliate în Formularul de comandă și taxează furnizorul pe baza plății per client potențial;
 • „Abonament” reprezintă abonamentul furnizorului la serviciul companiei Necesit.
 • „Durata abonamentului” reprezintă perioada pentru care furnizorul se abonează la serviciu, după cum este detaliat în Formularul de comandă și conform Politicii de anulare și rambursare prevăzute în secțiunea 6 de mai jos;
 • „Utilizator (utilizatori)” reprezintă utilizatorul (indiferent dacă este o entitate juridică sau o persoană fizică) site-ului web care necesită o ofertă (oferte) pentru servicii sau produse de la un furnizor;
 • „Site web” reprezintă site-ul web (site-urile web) al/e companiei Necesit, https://www.necesit.ro, și trebuie să includă orice pagină de pe acesta sau alte pagini ale site-ului web care fac referire la acesta și este utilizat sub rezerva termenilor și condițiilor site-urilor web/Avizului juridic;

3. Serviciul de generare a clienților potențiali

Prin prezentul contract, compania Necesit decide în mod independent când și în ce mod va genera clienți potențiali pentru furnizor, precum și numărul de clienți potențiali pe care îl va genera sau îi va trimite unui furnizor.

Compania Necesit nu oferă garanții cu privire la domeniul de aplicare sau produsele clienților potențiali pe care un furnizor îi va primi, care sunt întotdeauna supuși datelor furnizate de utilizatori către Necesit.

Compania Necesit transmite furnizorului informațiile de contact ale utilizatorilor, de ex., numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mailși alte informații referitoare la cererea acestora de ofertă, iar furnizorul este de acord cu divulgarea informațiilor acestuia către utilizator, inclusiv publicarea oricărei recenzii, mărturii sau a unui comentariu de către acel utilizator cu privire la serviciile sau produsele furnizorului. Furnizorul este de acord să nu facă niciun comentariu public despre compania Necesit fără a obține în prealabil aprobarea sa scrisă.

Compania Necesit nu va fi responsabilă și nu va fi considerată responsabilă sau răspunzătoare pentru orice întârziere sau pierdere sau creștere a costurilor sau pentru probleme tehnice neprevăzute referitoare la sau care împiedică furnizorul să primească clienți potențiali sau să răspundă acestora, sau în orice alt mod care să aibă impact asupra ofertei furnizorului, iar furnizorul asigură compania Necesit, angajații săi, directorii și acționarii împotriva oricăror pretenții, inclusiv pentru daune suferite în acest sens de furnizor, angajații săi, directorii și/sau acționarii.

Furnizorul confirmă și este de acord că înțelege faptul că serviciul primit de la compania Necesit nu echivalează cu vânzările și că Necesit nu garantează că utilizatorii vor comanda produsele și/sau serviciile furnizorului, sau că utilizatorul are mijloacele financiare pentru a cumpăra serviciile sau produsele furnizorului sau pentru a plăti pentru acestea și furnizorul exonerează compania Necesit, angajații, directorii și acționarii săi de orice răspundere și responsabilitate, pretenție, cerere reconvențională, pierderi sau daune în acest sens. Prin urmare, este convenit și înțeles că Necesit furnizează numai clienții potențiali supuși termenilor prezentului contract și nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la profit, tranzacții sau comercializare.

Furnizorul garantează că este înregistrat în mod corespunzător la autoritățile relevante sau la organismele industriale, dacă este necesar, este conform cu afacerile sale fiscale și va efectua servicii și/sau va furniza produse referitoare la clienții potențiali generați, în conformitate cu toate legislațiile și standardele aplicabile în România, inclusiv, dar fără a se limita la, toate legile aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea, și că respectă cel mai înalt nivel de grijă abilități și cunoștințe de specialitate necesare în industria sau profesia sa.

Compania Necesit nu va fi responsabilă pentru nici un litigiu între furnizor și utilizator, indiferent de modul în care s-a produs, deoarece acționează doar ca intermediar și, în consecință, Necesit nu va fi, de asemenea, responsabilă pentru termenii oricărei oferte sau ai oricărui acord între furnizor și utilizator, pregătirea, executarea și consecințele legale și de altă natură care decurg, printre altele, din implementarea, încetarea sau încălcarea unei astfel de oferte sau a unui acord ulterior sau din lipsa unui consens în această privință sau de a înregistra termenii unui acord în vreun fel. Furnizorul este singurul responsabil pentru relația sa contractuală cu utilizatorul și, prin prezentul, asigură compania Necesit, angajații săi, directorii și acționarii împotriva oricărei pretenții, cereri reconvenționale, pierderi sau daune suferite de acesta sau de compania Necesit sau aduse împotriva acestuia sau împotriva companiei Necesit de către utilizator sau terț, ca o consecință a serviciului.

Necesit își asumă responsabilitatea pentru toate aspectele legate de tranzacția dintre furnizor și compania Necesit (dar în niciun caz pentru tranzacția dintre utilizator și furnizor), inclusiv pentru procesarea Formularului de comandă și asigurarea transmiterii clienților potențiali și asigurarea faptului că acei clienți potențiali și orice alte informații contractate sunt transmise furnizorului în ceea ce privește Formularul de comandă, serviciul și asistența pentru clienți, soluționarea litigiilor și livrarea clienților potențiali către furnizor.

4. Prețuri și plată

Gratuit pentru utilizatori: compania Necesit nu taxează utilizatorii pentru utilizarea site-ului web Necesit sau pentru cererile acestora de oferte și nici clienții potențiali, doar furnizorii plătesc pentru servicii.

Listă de prețuri: prețul pentru un client potențial individual trimis de către compania Necesit furnizorului este publicat la adresa https://www.necesit.ro/pricelist , iar toate prețurile sunt în lei românești (RON) și fără TVA.

Plată per client potențial trimis furnizorului: furnizorul și compania Necesit sunt de acord că furnizorul va plăti prețurile către compania Necesit pe baza Prețului publicat în lista de prețuri pentru fiecare client potențial trimis furnizorului, după cum este detaliat în Formularul de comandă. Prețurile care urmează a fi plătite către compania Necesit pentru generarea sa de clienți potențiali sunt supuse bugetului lunar al furnizorului și/sau limitei săptămânale prevăzute în Formularul de comandă sau după cum sunt actualizate ulterior.

Bugetul lunar: compania Necesit nu va trimite clienți potențiali către furnizor odată ce furnizorul a primit suficienți clienți potențiali pentru a-și atinge bugetul lunar într-o lună calendaristică. Dacă bugetul nu este atins într-o lună calendaristică, restul bugetului lunar al furnizorului este transferat în următoarea lună calendaristică. Dacă bugetul nu este definit în Formularul de comandă, se consideră că furnizorul nu dorește să îl limiteze, iar bugetul nu este limitat.

Limita săptămânală: compania Necesit nu va trimite clienți potențiali către furnizor după ce furnizorul a primit suficienți clienți potențiali pentru a-și atinge limita săptămânală într-o săptămână calendaristică. Dacă limita nu este atinsă într-o săptămână calendaristică, restul limitei săptămânale a furnizorului este transferată în următoarea săptămână calendaristică. Dacă limita nu este definită în Formularul de comandă, se consideră că furnizorul nu dorește să limiteze numărul maxim de clienți potențiali pe care îi primește.Numai cererile facturabile sunt incluse în limita săptămânală.

Data scadentă a plății: furnizorul este de acord să plătească prețurile datorate companiei Necesit cu privire la prețul per client potențial furnizat de compania Necesit furnizorului în termen de șapte zile calendaristice de la primirea unei facturi, fără deducere sau compensare sau reținerea plății pentru o cerere reconvențională sau pentru orice alt motiv.

Modificarea prețurilor: compania Necesit trebuie să informeze furnizorul cu privire la modificarea prețurilor prin e-mail cu cel puțin trei zile înainte de implementarea noilor prețuri pentru serviciu, care vor fi publicate pe site-ul său web. Furnizorul este de acord cu noul preț dacă furnizorul nu îl contestă în scris în termen de opt zile calendaristice de la primirea notificării cu privire la modificarea taxei. În cazul în care furnizorul contestă noile prețuri, conform cerințelor de mai sus, comanda acestuia se va considera anulată din ziua anterioară zilei în care compania Necesit va începe să perceapă noile prețuri.

Pentru întârzierea plății la termenul scadent, furnizorul va putea recalcula și emite factura cu penalitățile de întârziere în cuantum de 0,5 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși suma restantă, acest cuantum fiind calculat până în ziua plății efective a debitului.

5. Opțiuni de plată

Compania Necesit va taxa utilizatorii la alegerea acestora, fie prin plată în avans, fie la emiterea unei facturi („plată ulterioară”). Toate plățile trebuie efectuate după cum este indicat mai jos și nu în alt mod.

Plată ulterioară: compania Necesit va trimite factură furnizorului lunar cu întârziere pentru serviciul furnizat pe baza clienților potențiali trimiși către furnizor și a prețului per client potențial.

Plată în avans (plată recurentă): compania Necesit va trimite factură furnizorului lunar în avans. Necesit va percepe taxa pentru bugetul lunar stabilit în Formularul de comandă la data de începere a primei luni și apoi la sfârșitul fiecărei luni pentru luna următoare. În cazul în care furnizorul anulează formularul de comandă, acesta va primi în continuare clienți potențiali pentru bugetul lunar plătit în avans, până când fondurile vor fi consumate în totalitate. Plata în avans este disponibilă doar pentru furnizorii care stabilesc un buget lunar.

Compania Necesit oferă următoarele metode de plată: plată prin transfer bancar, cu card Visa și MasterCard, cu carduri Visa și MasterCard recurente.

În ciuda altor prevederi ale opțiunilor de plată selectate de către furnizor, compania Necesit are dreptul de a insista asupra plății în avans de la furnizor înainte de a trimite clienți potențiali către furnizor, atunci când Necesit consideră acest lucru adecvat și la propria sa discreție.

Tranzacțiile cu cardul vor fi efectuate pentru compania Necesit prin intermediul NETOPIA Payments SRL, care este portalul pentru plată aprobat. NETOPIA Payments SRL utilizează cea mai strictă formă de criptare, și anume Secure Socket Layer 3 (SSL3) și nu sunt stocate detalii despre card pe site-ul web. Utilizatorii pot accesa https://netopia-payments.com/ pentru a vizualiza certificatul și politica de securitate ale site-ului.

Detaliile clientului vor fi stocate de compania Necesit separat de datele cardului, care sunt introduse de client pe site-ul securizat al Netopia. Pentru mai multe detalii privind NETOPIA Payments SRL, consultați https://netopia-payments.com/


Țara de vânzare a comerciantului la momentul prezentării opțiunilor de plată titularului cardului este România. Moneda de tranzacționare este leul românesc (RON).

6. Politica de anulare și rambursare

Furnizorul are dreptul de a rezilia abonamentul la serviciu furnizând o notificare cu 48 de ore în avans către compania Necesit prin trimiterea prin e-mail a unei cereri de reziliere la adresa info@necesit.ro, iar această reziliere va intra în vigoare după perioada de 48 de ore. Furnizorul nu trebuie să plătească nicio penalitate, dar în ceea ce privește plățile în avans, numai după epuizarea bugetului lunar.

Plățile către compania Necesit pentru serviciu nu sunt rambursabile. Cu toate acestea, compania Necesit poate, la discreția sa unică și absolută, să ia în considerare cererea de rambursare și va procesa cererea dvs. scrisă pe care Necesit o consideră valabilă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea acesteia. Puteți solicita anularea sau rambursarea prin e-mail la adresa info@necesit.ro. Dacă anulați serviciul în orice moment fără a urma acest proces, nu veți primi nicio rambursare.

Dacă ați primit un client potențial care este incompatibil cu comanda dvs., în cazul în care nu primiți clienți potențiali pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile din cauza absenței utilizatorilor pentru categoria specială de clienți potențiali sau dacă datele de contact ale clientului potențial nu sunt valide, trebuie să ne informați în termen de 30 de zile de la primirea unui client potențial pentru a vă califica pentru un credit, trimițând un e-mail la adresa info@necesit.ro. Necesit va efectua un audit și va lua în considerare cererea la discreția sa absolută. Orice solicitare considerată validă va duce la creditarea de către compania Necesit a contului dvs. cu Necesit. În aceste condiții, compania Necesit nu oferă rambursări în numerar sau cu cardul de credit.

7. Securitatea datelor - Transmiterea și prelucrarea datelor

Prin semnarea comenzii, furnizorul confirmă că este familiarizat cu Politica de confidențialitate a companiei Necesit (https://www.necesit.ro/politica-de-confidentialitate) și să se va conforma în mod exclusiv acesteia.

Compania Necesit va lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor. Compania Necesit va transmite furnizorului datele cu caracter personal sau alte date ale utilizatorilor în scopul procesării unei cereri de ofertă, iar furnizorul este de acord și garantează că va utiliza și prelucra datele utilizatorilor numai în scopul pregătirii unei oferte și/sau în scopul încheierii unei tranzacții comerciale cu utilizatorul respectiv, iar furnizorul garantează în continuare că va prelucra toate informațiile cu caracter personal în conformitate cu RGPD, precum și orice altă legislație aplicabilă acesteia.

Furnizorul confirmă faptul că scopul prelucrării datelor este determinat în mod exclusiv de compania Necesit.

Furnizorul se angajează să protejeze în mod adecvat datele utilizatorului pe care le primește de la compania Necesit în scopul prelucrării datelor pentru a genera oferta și pentru a acționa sau implementa orice oferte acceptate sau acorduri încheiate cu utilizatorii.

Aceasta include următoarele:

 • furnizorul se va asigura că adresele de e-mail și numerele de telefon pentru primirea clienților potențiali vor fi protejate în mod adecvat cu parole și că persoanele neautorizate sunt împiedicate să aibă acces la acestea.
 • furnizorul va asigura o protecție adecvată a computerului și o protecție împotriva atacurilor cibernetice pentru a proteja datele utilizatorului.
 • furnizorul nu va lăsa nesupravegheate documente care conțin date cu caracter personal, nici nu va elimina datele fără a le distruge în prealabil.
 • furnizorul se angajează să șteargă datele utilizatorului de îndată ce stocarea acestor date cu caracter personal nu va mai fi necesară în scopul pregătirii unei oferte și/sau încheierii unei tranzacții comerciale cu utilizatorul.
 • furnizorul se angajează să notifice cu promptitudine compania Necesit cu privire la orice cerere de ștergere a datelor utilizatorului.
 • furnizorul se angajează ca, la cererea companiei Necesit, să completeze cu promptitudine, să transmită, să șteargă sau să rectifice datele sau să înceteze prelucrarea datelor de către un utilizator individual sau de către utilizatori în general.

Notificare privind încălcările securității datelor:

 • în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, furnizorul se obligă să notifice cu promptitudine autoritatea de supraveghere competentă.
 • în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, furnizorul se obligă să notifice cu promptitudine compania Necesit.
 • În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, furnizorul se obligă să notifice cu promptitudine utilizatorul.

8. Politica de livrare

Serviciul oferit de compania Necesit va începe în termen de trei zile lucrătoare de la primirea Formularului de comandă și de la efectuarea plății de către furnizor, în funcție de disponibilitatea utilizatorilor interesați de produsele și serviciile furnizorului, ceea ce poate cauza o întârziere a primirii de clienți potențiali.

9. Drepturile companiei Necesit

Compania Necesit își rezervă dreptul de a modifica sau înceta temporar sau definitiv serviciul fără avertisment prealabil.

Compania Necesit își rezervă dreptul de a modifica ocazional termenii și condițiile generale și de a aplica data modificării pe termenii și condițiile actualizate și este de acord să distribuie acest lucru cu promptitudine furnizorului.

Furnizorul este de acord ca utilizatorii să-și revizuiască serviciile și/sau produsele pe site-ul web și pentru ca Necesit să aibă dreptul de a publica și revizui evaluările furnizorului în scopul asigurării unei calități superioare a serviciilor. De asemenea, rețineți: conținutul de marketing pe care compania Necesit îl creează din când în când nu poate fi utilizat de către furnizor sub nici o formă, cu excepția unui acord de licență scris între acest furnizor și compania Necesit.

Compania Necesit își rezervă dreptul de a încheia, la propria sa discreție, o colaborare cu un furnizor în orice moment, fără avertisment prealabil, în caz de, dar fără a se limita la: încălcarea acestor termeni și condiții, conduită necorespunzătoare, reclamații repetate din partea utilizatorilor, reputație online proastă percepută a furnizorului, scor de credit slab și neplata facturilor până la data scadenței.

10. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Părțile convin că legislația română va fi aplicabilă acestor termeni și condiții de utilizare, interpretării acestora și oricărei chestiuni legate de acestea. În cazul apariției oricărui litigiu, furnizorul și compania Necesit sunt de acord să încerce mai întâi să soluționeze litigiul prin negociere în termen de 14 zile de la comunicarea scrisă a acestui litigiu, iar la eșecul negocierilor, părțile convin că doar atunci oricare dintre părți poate iniția proceduri legale într-o instanță de judecată și în acest scop părțile se supun jurisdicției instanței din Timișoara, România.

Timișoara, la data de 7 septembrie 2020

INFORMA CORPORATION SRL
Str. Munteniei no. 7
300368 Timișoara

Phone: 037 710 2069
E-mail: info@necesit.ro