I. Termenii utilizați

Furnizor: Informa Corporation SRL, Str. Munteniei nr. 7, Timișoara

Solicitant: Persoană juridică sau fizică, ce solicită serviciul de transmitere a cererilor de ofertă de la SC Informa Corporation SRL.

Client: Persoană juridică sau fizică, ce beneficiază de un serviciu din partea Necesit.ro sau de alte servicii ale SC Informa Corporation SRL pentru trimiterea cererilor și obținerea ofertelor.

Transmiterea cererilor de ofertă reprezintă un serviciu de transmitere a cererilor individuale și a contactelor clienților.

Solicitantul și furnizorul sunt de acord cu faptul că clientul a comandat un serviciu de transmitere a cererii de ofertă (în continuarea textului ”serviciul”). Solicitantului i se va oferi serviciul de transmitere a cererilor în condițiile prevăzute în formularul de comandă.

II. Prețuri și condiții de plată

Serviciul de transmitere a cererilor este gratuit pentru clienții care le trimit.

Solicitantul și furnizorul sunt de acord că, pentru fiecare serviciu efectuat de transmitere a cererilor, solicitantul va achita suma specificată în formularul de comandă sau în lista oficială de prețuri. Solicitantul este de acord că va fi taxat pentru fiecare cerere transmisă de către furnizor. Prețul nu conține TVA.

Solicitantul este obligat să răspundă la toate cererile primite prin e-mail în termen de cinci zile lucrătoare.

Prețul serviciului efectuat de transmitere a cererilor se poate modifica. Furnizorul îl va informa pe solicitant despre orice modificare prin e-mail, cu cel puțin trei zile înainte de a calcula serviciul la preț nou. În caz că solicitantul nu face reclamație în scris cu privire la preț, în termen de trei zile de la data primirii notificării referitoare la modificarea prețului, va fi valabil prețul nou.

Furnizorul îi va factura solicitantului pentru serviciile efectuate pe bază lunară, nu mai târziu de data de 15 a lunii, pentru serviciile de transmitere efectuate în luna precedentă. Termenul de plată este de opt zile. Pentru întârzierea plății la termenul scadent, furnizorul va putea recalcula și emite factura cu penalitațile de întârziere în cuantum de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși suma restantă, acest cuantum fiind calculat până în ziua plății efective a debitului.

III. Transmiterea cererilor de ofertă

Furnizorul decide singur despre condițiile transmiterii cererilor (câte cereri, când și în ce mod vor fi transmise acestea). Furnizorul nu poate garanta volumul sau conținutul cererilor transmise, întrucât depinde de datele furnizate de client.

Furnizorul poate accesa informațiile personale ale clientului, care includ cel mai adesea: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, locația, adresa și informațiile cu privire la cererea clientului.Furnizorul poate utiliza și procesa datele numai în scopul pregătirii ofertei și finalizării lucrării.

Furnizorul nu este responsabil pentru eventualele probleme tehnice, care îl împiedică pe solicitant să primească cererile de ofertă. Solicitantul este obligat să achite contravaloarea cererilor transmise, și nu doar a cererilor primite.

Solicitantul este informat că transmiterea cererilor nu garantează un acord final cu clientul sau cu o terță parte în numele căreia a fost trimisă cererea. Furnizorul transmite doar cererile pe care le-a primit.

Furnizorul nu garantează executarea proiectului pentru care a fost trimisă cererea.

Furnizorul nu este responsabil pentru eventualele dispute între client și solicitant, și nici pentru acordul, pregătirea, executarea și consecințele care pot apărea în timpul executării proiectului, sau ca urmare altor relații între client și solicitant.

IV. Întreruperea colaborării

Solicitantul îi poate cere în scris furnizorului întreruperea colaborării și încetarea transmiterii cererilor de ofertă. Furnizorul este obligat, în termen de trei zile de la primirea cererii, să întrerupă transmiterea cererilor de ofertă. Solicitantul este obligat să îi achite furnizorului toate cererile transmise, inclusiv cele transmise în termen de trei zile de la cererea de reziliere. Cele două părți pot întrerupe colaborarea în orice moment, prin cerere în scris.

Încetarea transmiterii cererilor de ofertă poate fi cerută în două moduri de către solicitant :

 • Prin e-mail la: info@necesit.ro
 • Prin scrisoare recomandată la sediul ofertantului.

V. Termeni și condiții de utilizare pentru solicitanți

Prin confirmarea comenzii, solicitantul este de acord:

 1. Cu metoda de calcul și prețurile pentru transmiterea cererilor efectuată.
 2. Că va pregăti și furniza oferte pentru toate cererile primite.
 3. Cu consecințele care apar cu comanda.
 4. Cu metoda transmiterii ofertelor și sfera de responsabilitate a furnizorului.
 5. Cu plata numai a serviciului de transmitere a cererilor efectuat în condițiile acestui acord.
 6. Că furnizorul poate, conform propriei estimări, să publice evaluările și opiniile clienților despre solicitant pe paginile web proprii și în alte medii.
 7. Că va presta serviciile pe baza cererilor primite în conformitate cu legile în vigoare ale statului român.
 8. Să respecte toate obligațiile legale în desfășurarea activităților cu privire la cererile primite.
 9. Solicitantul nu are dreptul la restituirea sumei achitate din punctele II și III pentru servicii de transmitere deja efectuate.
 10. Solicitantul se asigură că datele referitoare la clienți obținute prin intermediul serviciului de transmitere a cererilor de ofertă vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) și cu alte reglementări în vigoare.
 11. Solicitantul se obligă să folosească datele clienților exclusiv în scopul pregătirii ofertelor și pentru încheierea afacerii cu clientul.
 12. Solicitantul se asigură că în niciun caz nu va transmite altor utilizatori sau prelucrătorilor externi de date datele personale și de altă natură ale clienților incluse în cererea de ofertă, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru pregătirea unei oferte sau încheierea unei afaceri cu clientul. De asemenea, nu va transmite nici alte date incluse în cererea de ofertă.

VI. Protecția vieții private și prelucrarea datelor

Transmiterea și prelucrarea datelor:

 1. Furnizorul va trimite solicitantului spre prelucrare date personale și de altă natură ale clienților.
 2. Solicitantul se obligă să prelucreze datele exclusiv pentru pregătirea ofertei și încheierea afacerii cu clientul.
 3. Solicitantul este conștient de faptul că furnizorul stabilește în mod exclusiv scopul prelucrării datelor.

Protecția și păstrarea datelor:

 1. Solicitantul se obligă să protejeze și să păstreze în mod corespunzător datele referitoare la clienți pe care le primește spre prelucrare. Aceasta include: protejarea adecvată, prin utilizarea de parole, a adreselor electronice și a numerelor de telefon la care va primi cererile de ofertă, precum și împiedicarea accesului persoanelor neautorizate; protejarea calculatoarelor și protecția împotriva accesului ilegal la acestea; nelăsarea fără supraveghere a hârtiilor ce conțin date personale sau aruncarea acestora la coș fără a fi distruse în prealabil.
 2. Solicitantul se obligă să șteargă datele referitoare la clienți de îndată ce păstrarea lor nu mai este necesară pentru pregătirea unei oferte sau pentru încheierea unei afaceri cu clientul.

Solicitantul se obligă să respecte următoarele drepturi ale clienților:

 1. Dreptul la accesarea de către client a datelor pe care le administrează solicitantul.
 2. Dreptul la corectarea datelor clienților.
 3. Dreptul la ștergerea datelor clienților.
 4. Dreptul la limitarea prelucrării datelor.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor clienților.
 6. Solicitantul se obligă să comunice imediat furnizorului orice cerere de ștergere a datelor venită din partea clientului.
 7. Solicitantul se obligă ca, la solicitarea furnizorului, să completeze, transmită, șteargă, corecteze sau să înceteze imediat prelucrarea datelor clienților sau ale unui client anume.

Notificarea în cazul încălcării securității datelor:

 1. În cazul încălcării securității datelor, solicitantul se obligă să informeze imediat autoritatea de control competentă.
 2. În cazul încălcării securității datelor, solicitantul se obligă să informeze imediat furnizorul.
 3. În cazul încălcării securității datelor, solicitantul se obligă să informeze imediat clientul.

VII. Drepturi și obligații ale furnizorului

 1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe serviciul transmiterii cererilor, temporar sau permanent, fără notificare prealabilă.
 2. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare, adăugând data modificării. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu condițiile colaborării, ar trebui să întrerupă imediat folosirea serviciul de transmitere a cererilor. Folosirea serviciului constituie un acord cu termenii și condițiile de utilizare.
 3. Furnizorul își rezervă dreptul de a vizualiza evaluările clienților și conturile solicitanților pentru a asigura o calitate superioară serviciilor oferite clienților și solicitanților.
 4. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe colaborarea cu solicitantul, fără notificare prealabilă.

VIII. Soluționarea litigiilor

În cazul unui litigiu, instanța competentă este cea în a cărei circumscripție se află sediul furnizorului (SC Informa Corporation SRL).

Timișoara, 24. mai 2018

SC Informa Corporation SRL

Luka Klemenc, administrator