Sfaturi
Firme de contabilitate
Înființare Societate cu Răspundere Limitată (SRL), pași de urmat și ce documente sunt necesare

Înființare Societate cu Răspundere Limitată (SRL), pași de urmat și ce documente sunt necesare

Să devii antreprenor cu o Societate cu Răspundere Limitată (SRL) este o decizie foartă importantă care îți va oferi o mulțime de satisfacții, însă înainte de acest pas, trebuie să fii informat în ceea ce privește:

*înființare SRL, pași de urmat și ce documente trebuie să depui la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Pași pentru înființarea unui SRL:

Varianta I

o tânără are o idee pentru o afacere în fața tabloului negru

1. Alege o denumire pentru societatea ta

Numele devine, exclusiv, al societății după înscrierea la ONRC. Firma trebuie să se distingă față de altele, deja, înregistrate sau rezervate, iar distinctivitatea nu constă în articularea sau inversarea cuvintelor, dublarea unor litere sau cifre, adăugarea unui simbol sau alte diferențieri care nu ar schimba cu nimic contextul acesteia.

Gândește-te la minim 3 denumiri (în română) pe care le vei așeza în ordinea preferințelor.

Documente necesare:

 • Carte de Identitate asociat + administrator;

2. Stabilește Sediul Social

Spațiul poate fi proprietate personală sau închiriată (casă, apartament etc.)

Trebuie să treci acest spațiu pe numele firmei (denumirea de la pasul 1) printr-un contract de închiriere/comodat.

Documente necesare:

 • Contract de proprietate (închiriere, comodat);
 • Carte de identitate proprietari;
 • Cerere înregistrare document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • Pentru apartament => acordul vecinilor din jur și al administratorului blocului.

3. Redactează Actul Constitutiv

Acesta este documentul principal care stă la baza formării și funcționării unei societăți. Precum o carte de identitate a unui business.

Ce informații trebuie să conțină Actul Constitutiv?

 • Date identificare asociați persoane fizice sau juridice;
 • Forma societății (SRL), denumirea (punctul 1), sediul social (punctul 2), emblema (dacă este cazul);
 • Domeniul și obiectul principal de activitate (și secundare, dacă există) conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN);
 • Capitalul social subscris și cel vărsat, aportul fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
 • Pentru depunere, se prezintă la bancă rezervarea denumirii și statutul. Chitanța este dovada ce se va atașa, în original, la dosarul de înființare al societății.

 • Administratorii (asociații asociați), puterile ce li s-au conferit și dacă vor exercita împreună sau separat atribuțiile;
 • Partea fiecărui asociat (dreptul la beneficii și pierderi);
 • Sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe etc., dacă există);
 • Durata societăţii;
 • Modul de dizolvare și lichidare a societăţii.
Actul Constitutiv se încheie sub semnătură privată și se semnează de toţi asociații.

4. Depunerea actelor la ONRC pentru înregistrare + obținerea Certificatului de Înmatriculare

Vei depune dosarul de înregistrare cu toate documentele pe care le-ai strans în pașii de mai sus, la care va trebui să mai adaugi câteva cereri, declarații și anexe:

 • Cererea de înregistrare;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Anexa 2 privind investiția străină (dacă e cazul);
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi/administratori din care să rezulte că societatea nu desfăşoară la sediul social/sediile secundare/în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maxim 3 ani;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi/administratori din care să rezulte că societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniu;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, date de fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale societății din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţii;
 • Acte de identitate ale tuturor persoanelor care vor deține o „funcţie” în societate;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanților;
 • Cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi;
 • Declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • Dovada plății de publicare în Monitorul Oficial.

Varianta II

O rachetă decolează în mintea unui antreprenor.

Dacă procedura ți se pare complicată sau nu dispui de timpul necesar, poți solicita, aici, oferte unor firme de contabilitate care-ți pot face viața mai ușoară, încă de la înființarea societății.

Cereți oferte gratuite pentru înființare firmă