Sfaturi
Arhitecți
Autorizația de construcție nu e mereu obligatorie! Ce spune legea?

Autorizația de construcție nu e mereu obligatorie! Ce spune legea?

Să ridici o casă, să reabilitezi sau să renovezi nu e întotdeauna ușor, însă birocrația s-a mai ușurat odată cu amendamentele aduse legilor mai vechi și documentația s-a mai subțiat. Află în materialul nostru care sunt pașii în funcție de fiecare situație, așa cum au apărut modificările în Legea nr. 7/2020, ce a modificat și completat Legea nr. 10/1995:

 • Construcții pentru care este necesară autorizație de la autorități
 • Construcții și lucrări pentru care autorizația nu este cerută
 • Principale modificări aduse în 2020
Cereți oferte gratuite de la arhitecți

1. Autorizația de construcție obligatorie pentru:

 • Lucrări de construire sau reconstruire, de consolidare, de extindere sau modificare ale construcțiilor de orice fel, incluzând și instalațiile tuturor acestor edificii.
 • Toate elementele de mai sus, dar pentru clădiri declarate monumente istorice.
 • Amenajări, lucrări sau construcții ce au un character provizoriu cum sunt: tonetele, panourile de afișaj stradal, firme și reclame luminoase sau nu, copertine, chioșcuri, pergole necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază.

Cum obțin autorizația de construcție în România?

2. Autorizația de construcție nu este necesară pentru:

Legea nr.50/1995 enumeră numeroasele tipuri de lucrări ce pot fi effectuate fără vreo autorizație și se referă în bună parte la cele care nu afectează structura de rezistență sau felul în care arată, architectural, construcțiile:

 • Reparațiile de garduri (împrejmuiri), terase sau învelitori, cu precizarea că forma și materialele din care sunt executate trebuie să rămână cât mai aproape de cele originale.
 • Reparațiile sau chiar înlocuirea tâmplăriei la interior sau la exterior, păstrându-se datele inițiale de la parametri, dimensiuni și materialele din care sunt alcătuite.
 • Pentru zugrăvire sau vopsire la interior sau exterior (la exterior trebuie păstrată culoarea initial).
 • Înlocuire sau reparații pardoseală.
 • Reparațiile la orice instalație de la interior, de asemenea branșamente exterioare și racordurile lor (fără a se depăși limitele proprietății), montaje ale sistemelor de încălzire, cazane, aparate de climatizare individuală.
 • Lucrări de reabilitare energetică (anvelopări) pentru imobile de locuit individuale cu maximum trei niveluri, inclusiv ale acoperișului, păstrându-se datele constructive, de la terrasă/șerpantă (excepție fac monumente istorice clasate sau în curs de clasare).
 • Construcții funerare subterane sau la suprafață, dar cu avizul administrației cimitirului.
autorizație de construcție

3. Principalele modificări aduse legii nr.10/1995 prin Legea 7/2020:

În ianuarie 2020 au fost aduse câteva modificări legii vechi de aproape 30 de ani, ce ușurează în bună măsură birocrația și grăbește procesul de obținere a autorizațiilor.

Principalele modificări pe scurt sunt:

 • Certificatul de urbanism se eliberează acum în doar 15 zile și nu în 30 cum era până acum și poate fi eliberat și în format digital.
 • De asemenea, autorizația de construire pentru lucrările de bază se emite în maximum 30 de zile.
 • Dacă lucrările nu au început sau nu au fost finalizate, nu se mai emite un nou certificat de urbanism, cum era până acum, în cazul reautorizării, fiind suficientă documentația depusă inițial.
 • O altă prevedere importantă se leagă de demolarea unei clădiri și ridicarea alteia în loc: acum se va obține o singură autorizație pentru ambele operațiuni și nu câte una pentru fiecare în parte.
Cereți oferte gratuite de la arhitecți