Sfaturi
Arhitecți
Ce înseamnă plan urbanistic, plan de situație, PUG/PUZ/PUD/PAC?

Ce înseamnă plan urbanistic, plan de situație, PUG/PUZ/PUD/PAC?

Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă plan urbanistic și plan de situație? Dar acronimele PUZ/PUD/PAC?

De unde vrei să începi?

Plan urbanistic
Plan de situație
PUG
PUZ
PUD
PAC

În primul rând, ele îți spun unde, cum și cât să construiești.

1. Ce înseamnă Plan urbanistic?

Reprezintă instrumentul principal de planificare a utilizării terenurilor şi ocupării acestora în localităţile rurale şi urbane.

 • Planul urbanistic general (PUG) – reguli generale (pentru întreaga localitate)
 • Planul urbanistic zonal (PUZ) – reguli zonale (pentru o anumită zonă a localității)
 • Planul urbanistic de detaliu (PUD) – reguli de detaliu (pentru vecinătăți și zone restrânse)
De la general la particular, avem: PUG -> PUZ -> PUD.
Ca să înțelegem mai ușor, reguli pentru: oraș -> cartier -> parcelă.

Ce lege reglementează planurile urbanistice?

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Ce este PUG (Planul Urbanistic General)?

Este „planul de bază” ce conține regulile aplicabile, în mod general, în ceea ce privește dezvoltarea suprafețelor municipiilor, orașelor și comunelor. (suprafețe intravilane și extravilane).
- modernizarea șoselelor, a străzilor, extinderea intravilanului, a infrastructurii de apă, gaze naturale, canalizare.

De ce este important PUG?

Are o importanță majoră în calitatea vieții locuitorilor unui oraș având reglementări pe termen mediu și lung - delimitări ale teritoriului,în funcție de anumite criterii:

 • intravilan sau extravilan;
 • zonă de locuit, spatii verzi, transporturi, servicii;
 • zonă protejată;
 • zonă de risc;
 • zonă de construit sau cu restricții de construire;
 • suprafață rezervată obiectivelor de utilitate publică

Spre exemplu, nu-ți poți construi casa într-o zonă destinată spațiilor verzi sau să deschizi o fermă în centrul orașului.

Ilustrare a clădirii și a zonei înconjurătoare.

Ce valabilitate are PUG?

10 ani.
După 10 ani, se poate prelungi, o singură dată, cu maxim 10 ani.

Când îți trebuie PUG?

Regulile prezente în PUG trebuie respectate la elaborarea proiectului de constructie.

În ordinea elaborării, aceste documente sunt interdependente:

Deci PUG stabilește câteva norme generale, care vor sta la baza planuri urbanistice mai amănunțite, la o scară mai mică, acestea fiind PUZ și PUD.

Cereți oferte gratuite de la arhitecți

Ce este PUZ (Planul Urbanistic Zonal)?

Documentația de urbanism ce reglementează o anumită zonă dintr-o localitate.

De ce este important PUZ?

 1. reglementează ceea ce PUG nu poate reglementa în totalitate, determinând, cu precizie, impactul pe care viitoarele construcții le-ar putea avea asupra unei zone.
 2. este folosit la eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.
 3. poate modifica anumite reglementări din PUG:
  • regimul de construire;
  • funcționalitatea zonei;
  • înălțimea maximă admisă;
  • coeficientul de utilizare a terenului (CUT);
  • procentul de ocupare al terenului (POT);
  • retragerea clădirilor față de alinament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

Spre exemplu, dacă în orașul tău există blocuri cu 10 etaje, într-o anumită zonă a acestuia, există posibilitatea să nu fie permisă ridicarea unor clădiri cu o astfel de înălțime.

Ce valabilitate are PUZ?

Se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Beneficiarul trebuie să obțină autorizația de construire în 5 ani de la eliberarea PUZ.

Vezi aici De ce documente ai nevoie pentru a construi și de unde le poți obține?

Când îți trebuie PUZ?

Elaborarea sa este obligatorie pentru zonele centrale ale localităților, pentru zonele protejate, industriale, tehnologice și de servicii, pentru parcelări (dacă depășesc 3 parcele), pentru infrastructuri de transport, zone supuse restructurării sau regenerării urbane.

Cereți oferte gratuite de la arhitecți

Ce este PUD (Planul Urbanistic de Detaliu)?

Documentația care explică și detaliază conținutul PUG și PUZ.

Are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate.

Conține recomandări corelate cu Certificatul de Urbanism.

De ce este important PUD?

Asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitară a unuia sau mai multor obiective pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și cu zonele aflate în vecinătățile imediate.

Poate modifica poziția pe teren, retragerile, aliniamentul stradal.

Normele stabilite in cadrul PUD trebuie obligatoriu respectate atunci cand se începe construcția pe terenul în cauză.

Ce valabilitate are PUD?

Se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Când îți trebuie PUD?

 • necesară detalierea PUZ sau PUG
 • se modifică retragerile față de limitele de proprietate
 • se stabilește cum se va realiza accesul spre construcție
 • se stabilesc condiții de echipare edilitară
 • se prevede în Regulamentul Local de Urbanism

PUZ și PUD se întocmesc de către un arhitect urbanist sau un urbanist cu drept de semnatură. Având în vedere importanța acestor planuri urbanistice, trebui să alegi persoana care-l va întocmi cu atenție. De aceasta va depinde confortul si calitatea vieții tale în viitoarea construcție.

Cereți oferte gratuite de la arhitecți

2. Ce înseamnă Plan de situație?

Este un desen tehnic care arată, exact, locul în care se situează un imobil. Prezintă geometria și poziționarea în plan a contrucțiilor existente și a vecinătăților.

Când îți trebuie Planul de situație?

 • la întocmirea PUZ sau PUD;
 • la proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC);

Plan de situație se întocmește de către un arhitect.

Primiți oferte gratuite pentru Plan de situație

3. Ce înseamnă Proiect pentru Autorizația de Construire (PAC)?

Este un extras din proiectul tehnic nelipsit din documentația necesară autorizării de construire. În procesul de autorizare, este la fel de important precum certificatul de urbanism, avizele și acordurile solicitate.

Mai multe detalii despre documentația necesară autorizației de construire, aici: De ce documente ai nevoie pentru a construi și de unde le poți obține?

El conține:

 • piese scrise (lista cu semnăturile proiectanților, memorii generale și pe specialități, studiul geotehnic, date și indici despre investiția proiectată, devizul general al lucrărilor, referate de verificare a proiectului, fișe tehnice, avizele si acordurile obținute);
 • piese desenate (planuri generale, inclusiv Planul de Situație, și planșe pe specialități).

Când îți trebuie Proiect pentru Autorizația de Construire (PAC)?

La obținerea Autorizației de Construire.

PAC se întocmește de către un proiectant autorizat.

În cele din urmă, înțelegem că toate aceste cuvinte tehnice și acronime sunt interdependente, că ele joacă un rol foarte important, având ca finalitate Autorizația de Construire (AC)

Că avem nevoie de PUG + PUZ + PUD + Plan de situație + PAC pentru a putea avea, în final = AC.

! și nu numai: Cum obțin autorizația de construcție în România?

Îți poți construi casa mult visată doar cu ajutorul specialiștilor care întocmesc aceste documentații: arhitecți/proiectanți, arhitecți urbaniști/urbaniști.

Alege cu atenție!

Cereți oferte gratuite de la arhitecți