Sfaturi
Arhitecți
Care este diferența dintre un arhitect și un proiectant?

Care este diferența dintre un arhitect și un proiectant?

Alegerea specialiștilor este un pas important pentru demararea fiecărui proiect de construcții. Bineînțeles că un cost cât mai mic ar influența contractarea profesioniștilor, însă trebuie să avem în vedere că un preț redus ne poate aduce costuri suplimentare de reparare a alegerii inițiale.

Cereți oferte gratuite de la arhitecți

Diferențe dintre arhitect și proiectant inginer constructor:

1. Fișa postului

Arhitecții și inginerii constructori au misiuni diferite. Deși acest lucru ne vine în minte intuitiv, făcând asocieri între arhitect cu partea imaginativă și inginer constructor cu partea practică. Acest lucru nu este greșit, dar nici corect. Partea practică este regăsită în totalitate și în atribuțiile unui arhitect, integrând și simțul estetic pe care acesta îl dovedește prin aspectul final al clădirilor sale.

Misiuni arhitect

Acesta deține misiuni de bază și misiuni suplimentare în fiecare etapă a construcției, mai exact:

Etapa preliminară

 • misiuni de bază (cere informații despre lucrare pentru a putea oferta, după acceptarea ofertei negociază clauzele pentru semnarea contractului, analizează contextul urbanistic, tehnic și legislativ)
 • misiuni suplimentare (ex. studiu de prefezabilitate)

Etapa pregătitoare

 • misiuni de bază (tema preliminară de proiectare, elaborează lista de documente și studii necesare, stabilirea specialiștilor ce trebuie implicați în elaborarea proiectului, bugetarea costurilor investiției, planificarea desfășurării investiției, releveu)
 • misiuni suplimentare (ex. studiu de ilustrare comparativ, pe variante)
arhitect cu cască

Etapa concept

 • misiuni de bază (conceptul general și de arhitectură, planificarea desfășurării investiției)
 • misiuni suplimentare (ex. verificarea de încadrare în buget)

Etapa proiect definitiv

 • misiuni de bază (detaliază tema de proiectare, prezintă proiectul definitiv la nivel de schemă, planifică desfășurarea investiției, elaborează temele pentru realizarea proiectelor de specialitate, coordonează proiectul în faza preliminară)
 • misiuni suplimentare (ex. indică în proiect producători, produse, furnizori)

Etapa proiect pentru autorizare

 • misiuni de bază (proiectare pentru autorizare, estimare costuri de construcție)
 • misiuni suplimentare (depunerea documentaţiilor, urmărirea stadiului de elaborare și ridicarea avizelor și a autorizaţiei de construire)

Etapa proiect pentru evaluare/ofertare

 • misiuni de bază (proiectare tehnică, coordonare tehnică a proiectelor de specialitate)
 • misiuni suplimentare (ex. estimare de costuri de operare/întreţinere)

Etapa proiect pentru execuție

 • misiuni de bază (proiectare de detaliu, coordonare de detaliu a proiectelor, elaborează planul de sănătate și securitate în muncă)
 • misiuni suplimentare (indicarea în proiect a producătorilor, produselor și furnizorilor)
lucrări de construcții

Etapa de consultanță la selecția de oferte pentru realizarea lucrărilor de construcție

 • misiuni suplimentare (organizarea documentației de licitație, realizarea listei scurte, managementul ofertării, recomandarea ofertei potrivite, contractarea executantului)

Etapa de asistență la execuție

 • misiuni de bază (participă la fazele determinante, supraveghează modalitatea de executare a lucrărilor, este manager de proiect, recepționează lucrarea la final și dă imobilul spre folosință)
 • misiuni suplimentare (ex. asistență tehnică, proiecte de fabricație)

Etapa de urmărire a comportării în exploatare a construcției și intervenții în timp

 • misiuni suplimentare (ex. poate supraveghea construcția în timp)

Pe lângă aceste misiuni, arhitectul mai poate avea și multe altele pe care le puteți regăsi explicate în integralitate pe site-ul Ordinului Arhitecților din România.

Cereți oferte gratuite de la arhitecți

Misiuni proiectant inginer construcții

 • Verifică planul arhitectural al construcţiei şi se asigură că proiectul poate fi executat.
 • Stabilește ce proceduri de construcţie urmează să se execute având în vedere proiectul lucrării şi materialele folosite.
 • Realizează calcule, stabilește specificații tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural.
 • Recomandă și propune modificări la proiectul de construcţie dacă va constata erori.
 • Coordonează echipa de lucrători aflați în subordinea sa pentru a eficientiza activitatea.
 • Stabilește cantitățile de materiale ce urmează să fie utilizate la lucrare.
 • Împreună cu arhitectul, elaborează anexe tehnice la contract și rapoarte tehnice de execuţie.
 • Estimează eventualele pierderi de căldură ale construcţiei şi stabileşte necesarul materialelor de izolaţie.
 • Este responsabil cu executarea la termen a proiectelor.
 • Hotărăște condiţii tehnice şi organizatorice de muncă.
 • Prezintă eventualele costuri ale lucrărilor, estimându-le.
 • Asigură echipamentele de securitate în muncă pentru echipa sa.

2. Studii superioare de specialitate

Arhitectă

Dacă aducem în discuție studiile superioare, fie că vorbim de un arhitect sau de un inginer constructor, ambii sunt absolvenți universitari cu toate studiile și calificările necesare profesiei lor.

Ceea ce îi diferențiază pe aceștia sunt anii de studiu:

Arhitect - 6 ani studii universitare de licență

Inginer Constructor - 4 ani studii universitare de licență

3. Echipa de lucru

Aceasta este o asemănare, nicidecum o diferențiere, deoarece ambii lucrează în echipă, chiar aceștia, împreună, făcând parte dintr-o echipă.

În concluzie, așa cum am văzut și misiunile celor două profesii,

 • confortul căminului nostru și siguranța vieții noastre,
 • faptul că în locuința noastră este o temperatură constantă și plăcută,
 • că aspectul casei noastre este exact așa cum l-am visat,
 • că structura clădirii în care lucrăm este solidă și nu ne este teamă pentru viața noastră la prima adiere de vânt,
 • că am economisit o sumă consistentă de bani chiar prin alegerea unor servicii cu preț care pare ridicat
 • se datorează muncii cu simț de răspundere atât a arhitectului ales, cât și a „proiectantului”.
Cereți oferte gratuite de la arhitecți