Sfaturi
Cadastru, topografie, geodezie
De ce documente ai nevoie pentru a achiziționa un teren la notar și cât vei plăti?

De ce documente ai nevoie pentru a achiziționa un teren la notar și cât vei plăti?

Presupunând că ai achiziționat deja terenul, uite, aici, lista cu documentele necesare pentru notar și prețurile la care trebuie să te aștepți.

Dacă nu ai, încă, terenul, citește aici: Cum cauți terenul pentru casă și ce trebuie să știi înainte?

Acte necesare pentru vânzare-cumpărare teren:

 • Acte de identitate (vânzător și cumpărător);
 • Acte de identitate Certificate de căsătorie;
 • Acte de identitate Convenția matrimonială pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale soților (dacă este cazul);
 • Acte de identitate Sentința de divorț (dacă este cazul);
 • Acte de identitate Procură, în original (dacă este cazul);
 • Acte de identitate Acte de proprietate pentru a verifica cine este proprietarul (contract vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, partaj, titlu de proprietate etc.);

  Dacă terenul are construcție edificată, vei avea nevoie de documente de proprietate și pentru aceasta (ex. Autorizație de construire) + certificat energetic dacă suprafața construcției are mai mult de 50 mp utili.

  Dacă terenul este rezultatul unei dezlipiri sau comasări, vor fi necesare și Actul autentic de comasare sau dezmembrare.

  Dacă s-a schimbat categoria de folosință a terenului sau s-a scos din circuitul agricol (din extravilan în intravilan, din intravilan arabil în construibil), este nevoie de avizul de schimbare a categoriei.
 • Acte de identitate Documentație cadastrală
 • Cereți oferte gratuite pentru cadastru, topografie și geodezie
 • Acte de identitate Certificat fiscal eliberat de Direcția de impozite și taxe locale, pentru vânzător, pentru a demonstra că are taxele și impozitele locale achitate. Cu datorii, nu poate vinde;
 • Acte de identitate Certificat de urbanism pentru a arăta poziționarea și regimul de construire;
 • Acte de identitate Adeverință care să ateste că terenul este, sau nu, dat în arendă;
 • Acte de identitate Dacă există utilități (apă, canal sau gunoi) trebuie să prezinte ultimele facturi și chitanțe din care să rezulte că sunt achitate aceste utilități.

Notarul va solicita extras de autentificare pentru a verifica dacă imobilul are sarcini. (acesta blochează Cartea Funciară pentru 10 zile lucrătoare de la solicitare).

Dacă este teren extravilan, vânzătorul trebuie să facă procedura preempțiunii. Trebuie să depună oferta de vânzare la primărie, iar dacă niciun preemptor nu dorește să cumpere terenul, primăria va elibera o adeverință din care să rezulte că terenul este liber la vânzare sau un aviz care dă dreptul la cumpărare persoanei interesate. Prețul la care se vinde nu trebuie să fie mai mic decât cel din oferta de vânzare (egal sau mai mare).

Strângere de mână între cumpărător și vânzător.

Dacă terenul este de tip agricol în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, vânzătorul trebuie să solicite de la Ministerului Apărării Naţionale un aviz favorabil, prin care statul exprimă că nu dorește să-l cumpere și că este de acord cu vânzarea către o altă persoană.

Vânzătorul, de asemenea, trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte că terenul nu este înregistrat ca sit arheologic sau monument istoric.

La finalizarea operațiunii de vânzare-cumpărare, notarul trebuie să solicite intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, în favoarea cumpărătorului. Termenul de soluționare a intabulării este de 7 zile lucrătoare din momentul depunerii (fără a se calcula prima și ultima zi).

Cheltuieli:

Vânzător

 • extras de autentificare – 40 RON (200 RON în regim de urgență, eliberare în aceeași zi);
 • verificarea la Registrele Naționale privind regimul matrimonial – 15 RON;

Cumpărător

 • onorariul notarului – prețul diferă în funcţie de prețul vânzării, zona terenului;
 • intabularea (0,15% din preț pentru persoanele fizice, 0,5% din preț pentru persoanele juridice);

 • Dacă evaluarea terenului este mai mare decât prețul vânzării, se va calcula în funcţie de evaluare.

  Cereți oferte gratuite pentru cadastru, topografie și geodezie
 • verificarea privind regimul matrimonial - 15 RON.

Acum, că ai achiziționat terenul, rămâne să începi construcția: De ce documente ai nevoie pentru a construi și de unde le poți obține?