Sfaturi
Cadastru, topografie, geodezie
Cum dezmembrezi unui teren?

Cum dezmembrezi unui teren?

Să ne imaginăm următoarea situație:

Ești proprietarul unui teren de 700 mp. Consideri că ai spațiu mai mult decât suficient pentru a-ți construi o casă pe acesta, așa că hotărăști să faci dezmembrare teren în două părți egale.

Știi care e procedura pentru dezmembrarea terenului?

Cadru legislativ: art. 879-880 din Noul Cod Civil

De ce să dezmembrezi un teren?

 • dorești să vinzi doar o parte din imobil;
 • dorești să închiriezi doar o parte din imobil;
 • dorești să pui ipotecă doar pe o parte din imobil;

Exemplu: Vrei să faci un credit, ai nevoie să pui ipotecă pe ceva. Pe un teren foarte mare, într-o margine a acestuia, ai o casă construită. Poți dezlipi terenul în două părți, astfel încât să grevezi doar casa și terenul aflat sub ea. Pe celălalt îl poți păstra fără sarcini, astfel încât să-l poți înstrăina sau folosi oricând, după bunul plac.

Cereți oferte gratuite pentru cadastru, topografie și geodezie

Etape dezmembrare teren

Sunt 2 etape:

1. Etapa tehnică

Se realizează documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru fiecare din părțile de teren rezultate.

În situația imaginată de noi, vei realiza documentația pentru fiecare dintre cele două părți de teren => fiecare va avea propriul număr cadastral, intabulat în Cărți Funciare (CF) noi. Cea veche se va închide.

Acum intervine necesitatea contactării unei persoane autorizate în domeniul cadastrului, care poate începe aceste demersuri.

Aici poți găsi ajutor de la experți cadastriști din orașul tău: Dezmembrare sau alipire imobil

Ce documente sunt necesare pentru această etapă?

 • copie acte de identitate proprietar (proprietari, dacă sunt mai mulți);
 • extras de carte funciară de informare (20 RON);
 • acord creditor ipotecar (dacă imobilul, în cauză, este ipotecat);
 • copie vechea documentație cadastrală, schițe, planuri (dacă există).

Află preţul exact pentru etapa tehnică, direct de la un specialist: Dezmembrare sau alipire imobil

Mai departe, persoana autorizată se va ocupa de măsurători și tot ce este necesar pentru recepționarea documentației cadastrale (60 RON/lot se vor achita la OCPI).

Etapa tehnică se încheie prin eliberarea de către OCPI a referatului de admitere a recepționării documentației. Prin referat se vor aloca noile numere cadastrale pentru fiecare lot rezultat. Persoana autorizată va ridica documentația cadastrală recepționată și-ți va oferi două exemplare.

Geodet măsoară terenul.

2. Etapa juridică

Presupune încheierea actului autentic de dezmembrare la notar.

Ce documente sunt necesare pentru această etapă?

 • copie acte de identitate proprietar (proprietari, dacă sunt mai mulți);
 • acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare etc.);
 • referatul de dezmembrare (primit de la cadastrist în urma încheierii etapei tehnice);
 • extras de autentificare solicitat de notar de la OCPI pentru întreg lotul (40 RON);
 • certificat de urbanism (doar pentru dezmembrarea unui teren intravilan în mai mult de 2 loturi).

Notarul va încheia și va autentifica actul de dezmembrare.

În urma autentificării actului, notarul va solicita intabularea acestei dezlipiri în Cartea Funciară către OCPI, urmând ca aceștia să elibereze Cărți Funciare noi pentru fiecare lot rezultat. (60 RON intabulare/lot rezultat).

Vei mai avea de achitat onorariul notarului care poate oscila în funcție de diverse criterii (un preț minim ar fi 450 RON+TVA pentru situația imaginată de noi, cu 2 loturi. Pentru fiecare lot în plus, se mai adaugă un minim de 75 RON+TVA).

Acestea sunt procedura, beneficiile și prețurile unei dezlipiri. Ce părere ai? Merită să dezmembrezi terenul?

Cereți oferte gratuite pentru cadastru, topografie și geodezie